Posts made in Marzec, 2018

Jedno zdanie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 marca Tekst: J 5, 1-16 Prośba: o łaskę serca posłusznego temu, co Jezus mówi 1. Spotkanie. W dzisiejszej scenie jest kilka spotkań. Na pierwszy plan wysuwa się to, które wydarza się pomiędzy chorym człowiekiem a Jezusem. Może zastanawiać, dlaczego wśród tak wielu potrzebujących uzdrowienia, Jezus zauważa właśnie do tego konkretnego chorego i wchodzi z nim w dialog. Ów człowiek nie wie, z kim się spotyka....

Read More

Źródło Życia

Wprowadzenie do medytacji na poniedziałek, 12 marca. Tekst: Iz 65, 17-21 i J 4, 43-54 Prośba: o doświadczenie, że Bóg jest Źródłem Życia 1. “Oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość” – czytamy dzisiaj. Bóg opowiada o tym, jakie są Jego plany względem narodu, który był nie tylko wybrany, ale i ukochany. Spróbuj przeczytać to zdanie jeszcze raz, wstawiając w miejsce słowa “Jerozolima” swoje imię. Co...

Read More

Bogaty w miłosierdzie

Bogaty w miłosierdzie

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę Wielkiego Postu, 11 marca Tekst: Ef 2, 4-10 oraz J 3, 14-21 Prośba: o łaskę zanurzenia w miłosierdziu Boga i naśladowaniu Go. 1.   Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Umiłował nas z tego bogactwa właśnie. A umiłował nie kiedy byliśmy “grzeczni”, lecz umarli w grzechu. To jak przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – zbójcy zostawiają napadniętego “na wpół umarłego”. To jest nasza...

Read More

Pragnę relacji

Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 10 marca. Tekst: Oz 6, 1-6. Prośba: o pogłębienie mojej relacji, więzi z Bogiem. Pragnę miłości… mówi Bóg. Mój Bóg, który sam jest miłością. Miłość to postawa, relacja, w której mieszczą się bardzo różne uczucia, relacja, w której zakochanie jest tylko etapem. Tym, co zabija miłość, jest obojętność. Bóg nie chce, abym przychodził do Niego z obowiązku, dla korzyści, z poczucia winy, aby coś odpokutować....

Read More

Czynna miłość

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 9 lutego Tekst: Mk 12, 28b-34 Prośba: o łaskę miłości objawiającej się w działaniu 1. Zdanie: “Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem” nie jest przypadkowym dodatkiem do przykazania miłości. To sformułowanie, które pokazuje, że miłość rodzi się niejako z przyjęcia prawdy, że Bóg jest pierwszy i Jemu należy się jedyne miejsce w naszym życiu. Pomyśl przez chwilę, gdzie w tych wszystkich...

Read More

Moc Słowa

“To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się“.
/1 J 1, 1-2/

Kalendarz wpisów