Jedno zdanie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 marca Tekst: J 5, 1-16 Prośba: o łaskę serca posłusznego temu, co Jezus mówi 1. Spotkanie. W dzisiejszej scenie jest kilka spotkań. Na pierwszy plan wysuwa się to, które wydarza się pomiędzy chorym człowiekiem a Jezusem. Może...

Źródło Życia

Wprowadzenie do medytacji na poniedziałek, 12 marca. Tekst: Iz 65, 17-21 i J 4, 43-54 Prośba: o doświadczenie, że Bóg jest Źródłem Życia 1. “Oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość” – czytamy dzisiaj. Bóg opowiada o tym, jakie są...
Bogaty w miłosierdzie

Bogaty w miłosierdzie

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę Wielkiego Postu, 11 marca Tekst: Ef 2, 4-10 oraz J 3, 14-21 Prośba: o łaskę zanurzenia w miłosierdziu Boga i naśladowaniu Go. 1.   Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Umiłował nas z tego bogactwa właśnie. A umiłował nie kiedy...

Pragnę relacji

Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 10 marca. Tekst: Oz 6, 1-6. Prośba: o pogłębienie mojej relacji, więzi z Bogiem. Pragnę miłości… mówi Bóg. Mój Bóg, który sam jest miłością. Miłość to postawa, relacja, w której mieszczą się bardzo różne uczucia, relacja, w...

Czynna miłość

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 9 lutego Tekst: Mk 12, 28b-34 Prośba: o łaskę miłości objawiającej się w działaniu 1. Zdanie: “Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem” nie jest przypadkowym dodatkiem do przykazania miłości. To sformułowanie,...