Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 30 września Tekst: Łk 9,46-50 Prośba: o otwartość i prostotę 1. “Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.” Nie była to jednak chyba jedna z tych myśli, którymi chcieli się podzielić z Nauczycielem. Być może nawet sami przed sobą nie przyznawali się do tego. A jednak Jezus znalazł sposób, by dotrzeć do ich serc. Nie zganił ich i nie prowadził z nimi dyskusji – po prostu...