Misja: modlitwa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 września Tekst: 1 Tm 2,1-8 Prośba: o serce, które współczuje i z wiarą modli się za innych “Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich...