Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 września Tekst: 1 Tm 2,1-8 Prośba: o serce, które współczuje i z wiarą modli się za innych “Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi…” – czytamy dzisiaj. Dalej święty Paweł pisze o ludziach sprawujących władzę, ale dodaje też, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Modlitwa i powierzanie...