Miłość jak światło.

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 23 września Tekst: Łk 8,16-18 Prośba: o pragnienie dzielenia się Miłością. 1. “Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy...