Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 23 września Tekst: Łk 8,16-18 Prośba: o pragnienie dzielenia się Miłością. 1. “Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.” Znamy dobrze te słowa i często stają się one okazją do refleksji na temat naszego dawania świadectwa wiary. Zanim jednak zaczniesz się nad tym zastanawiać, pomyśl o...