Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 września. Tekst: Łk 4,16-30 Prośba: o łaskę wiary i przyjęcie Bożej pomocy w tym, co trudne 1. “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie…” Wczytaj się w słowa, które wypowiada Jezus. Określają one Jego misję. On jest tym, który daje wolność i przywraca wzrok, ale nie chodzi w tym tylko o cuda i uzdrowienia, o jakich czytamy na kartach Pisma Świętego. Spróbuj...