Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 13 września Tekst: Łk 6,39-42 Prośba: o łaskę prostoty serca  Jezus mówi o tym, żeby być świadomym swojej kondycji. Wiedzieć co mogę, na co mnie stać. Ślepota i wpadanie w dół jest tu obrazem nieumiejętności rozpoznawania Bożej drogi i podążania za Bożym prowadzeniem. Jak to jest w Twoim życiu? Jezus pokazuje, że mamy tendencje do wyolbrzymiania błędów brata, a umniejszania swoich. Oznacza to, że nie...