Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 września Tekst: Kol 3, 12-17 Prośba: o łaskę bycia przyobleczonym w Chrystusa – bycia podobnym do Niego. Myśli pomocne w rozważaniu: Przyoblec się w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, cichość… co to oznacza dla Ciebie? Przyoblec się, tzn. ubrać. Ale ubranie jest czymś zewnętrznym wobec człowieka. Ubrania zakłada się na skórę, ale można je zawsze zdjąć. Czy współczucie, dobroć, pokora...