Przyobleczony w Słowo

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 września Tekst: Kol 3, 12-17 Prośba: o łaskę bycia przyobleczonym w Chrystusa – bycia podobnym do Niego. Myśli pomocne w rozważaniu: Przyoblec się w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, cichość… co to oznacza dla...