Wprowadzenie do modlitwy na 22 Niedzielę zwykłą, 1 września Tekst: Syr 3, 17-18. 20. 28-29 Prośba: o serce łagodne i pokorne – na wzór Jezusa. Myśli pomocne w rozważaniu: “Z łagodnością prowadź swe sprawy…” – wydaje się ciągle aktualnym wezwaniem, wobec radykalizowania się naszych poglądów i reakcji, wobec przemocy, jaką znajdujemy pośród nas, słów szorstkich i raniących, nie liczących się z odczuciami i...