Stracić, aby zyskać

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 17 września Tekst: Łk 7,11-17 Prośba: o łaskę odkrycia, co jest w głębi mojego serca Za Jezusem podążają nie tylko uczniowie, ale wielkie tłumy. Spróbuj zobaczyć tę scenę i popatrzeć na ten tłum. Jak się zachowuje, co mówi. Pomyśl,...