Droga ku głębi

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 5 września Tekst: Łk 5, 1-11 Prośba: o to, bym pozwolił Bogu prowadzić mnie na coraz większą głębię mojego życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Wpatruj się najpierw w tłum, który ciśnie się do Jezusa. Chce słuchać Słowa Bożego....