Wolność w codzienności

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 września Tekst: Łk 5,33-39 Prośba: o łaskę wolności w przyjmowaniu tego, co mnie spotyka każdego dnia Autentyczna wiara będzie objawiała się na zewnątrz w czynach, postawach, praktykach religijnych. Jednak one nie mogą przesłonić...