Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 września

Tekst: Łk 5,33-39

Prośba: o łaskę wolności w przyjmowaniu tego, co mnie spotyka każdego dnia

  • Autentyczna wiara będzie objawiała się na zewnątrz w czynach, postawach, praktykach religijnych. Jednak one nie mogą przesłonić samego Boga w momencie, kiedy On zechce się mi bezpośrednio udzielać. Co dla Ciebie oznacza to, co zewnętrzne w praktykowaniu wiary w Boga?
  • Przyjście Jezusa przyniosło wiele nowych rzeczy. On sam w czasie swojej ziemskiej wędrówki wielokrotnie zaskakiwał tych, których spotykał na swojej drodze. Nowe wzbudza w nas niepokój, czasami lęk. Wprowadza nas w dyskomfort. Możemy nie czuć się bezpiecznie. Jak Ty reagujesz na nowe?