Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 17 września

Tekst: Łk 7,11-17

Prośba: o łaskę odkrycia, co jest w głębi mojego serca

  • Za Jezusem podążają nie tylko uczniowie, ale wielkie tłumy. Spróbuj zobaczyć tę scenę i popatrzeć na ten tłum. Jak się zachowuje, co mówi. Pomyśl, jakie motywy kierują tymi ludźmi, którzy idą za Jezusem. Uświadom sobie, co Tobą kieruje w podążaniu z Mistrzem?
  • Bohaterką sceny jest wdowa, której umarł jedyny syn. To kobieta, która doświadczyła podwójnej starty ważnych dla siebie osób. Na dodatek w tym momencie grozi jej znalezienie się na marginesie społeczeństwa, bo nie ma mężczyzny, który by ją wspierał i bronił. Spróbuj sobie ją wyobrazić i u świadom sobie, co może przeżywać? Pomyśl o swoich startach. Nie tylko osób, ale też rzeczy i postaw, do których byłeś przyzwyczajony, które dawały Ci poczucie bezpieczeństwa.