Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 września

Tekst: 1 Tm 2,1-8

Prośba: o serce, które współczuje i z wiarą modli się za innych

“Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi…” – czytamy dzisiaj. Dalej święty Paweł pisze o ludziach sprawujących władzę, ale dodaje też, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Modlitwa i powierzanie spraw naszych bliźnich Panu Bogu jest w tym kontekście pewnego rodzaju misją, do której On zaprasza również Ciebie. Spróbuj potraktować dzisiejszy dzień i towarzyszące Mu spotkania z “przypadkowymi” ludźmi jak okazję do wypełniania tej misji, tego zadania, o którym pisze św. Paweł. Powierzaj Bogu tych, których dzisiaj postawi na Twojej drodze. Pamiętaj tez w modlitwie o osobach sprawujących władzę zarówno w naszym kraju, jak i na świecie.

Czytamy dzisiaj o tym, żeby modlić się  “na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.” To zadanie nie na “kiedyś” czy na jutro, ale na chwilę obecną, na dzisiaj. Proś dziś Boga, by otwierał Twoje oczy i serce na potrzeby innych ludzi i by uzdalniał Cię do modlitwy za tych, którzy być może sami nie mają sił do Niego wołać.