Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 maja Tekst: J 15, 9-11 Prośba: o łaskę trwania w miłości Jezusa i Ojca. Myśli pomocne w rozważaniu: Jesteś kochany miłością, która płynie od Ojca. Wszczepiony w Jezusa Chrystusa, jak w krzew winny, jesteś nieustannie ożywiany życiodajnymi sokami płynącymi od korzeni. Ojciec trzyma Twoje życie w swoim ręku i nikt nie jest w stanie stamtąd go zabrać. Uświadom sobie tę prawdę. W Jezusie Chrystusie jesteś...