Wprowadzenie na 4 Niedzielę Wielkanocną, 12 maja Tekst: J 10, 27-30 Prośba: o głębokie przylgnięcie do Chrystusa, o bycie uległym miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zna swoje owce. Czy jesteś jedną z nich? Czy dajesz Mu się poznać? To nie wynika z samego faktu np. bycia człowiekiem ochrzczonym. Dać Mu się poznać, to być z Nim w relacji, która buduje coraz głębszą więź. Ty poznajesz coraz bardziej Jego, On poznaje Ciebie. Ale pozna...