Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę Wielkanocną, 19 maja Tekst:  13, 31-33a. 34-35 Prośba: by Twoje życie było oddaniem Bogu chwały i objawieniem jej światu. Myśli pomocne w rozważaniu: Czym jest chwała Boża, o której mówi dzisiaj Jezus? Można powiedzieć, że jest nią coraz bardziej świadome poznawanie Boga, które prowadzi do głoszenia Jego miłości z odwagą i bezinteresownością. Mówiąc inaczej: to poznanie wielkich dzieło Boga, które głosi...