Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 14 maja, święto Macieja Apostoła Tekst: J 15,9-17 Prośba: o łaskę wierności Bogu Jezus mówi o “trwaniu” w Jego miłości. Nie mówi o odczuwaniu, o doświadczaniu. Zaprasza do tego, by być w Jego miłości. A sposobem realizacji tego “bycia” jest uczynienie Bożych przykazań swoimi – to znaczy życie nimi. Co dla Ciebie oznacza bycie w Bożej miłości? Jak realizujesz to zaproszenie...