Pięknie się różnić

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 4 maja. Tekst: Dz 6,1-7 Prośba: o łaskę przyjmowania tego, co inne. 1. Helleniści i Hebrajczycy. Członkowie pierwotnej wspólnoty Kościoła nazywali sami siebie uczniami. Wśród nich byli przede wszystkim Żydzi, tworzący dwa odrębne środowiska. Jedni – helleniści, pochodzili z diaspory, posługiwali się językiem greckim i czytali Pismo Święte w tłumaczeniu Septuaginty i z racji szerszych kontaktów ze...