Wprowadzenie na czwartek, 9 maja Tekst: Dz 8, 26-40 oraz J 6, 44-51 Prośba: o głębokie przylgnięcie do Chrystusa, o bycie uległym miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Filip jest bardzo otwarty na słowo, jakie kieruje do niego Bóg przez swojego Anioła. Jest wrażliwy na to słowo i jemu posłuszny. W jaki sposób Ty możesz stać się wrażliwy na poruszenia Ducha w Tobie? Czy “robisz” coś w tej kwestii, ale może najpierw – czy tego...