Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 2 maja Teksty: Dz 5, 27-33 oraz J 3, 31-36 Prośba: o łaskę uległości Synowi i przyjęcie Jego Życia. 1.   Trzeba bardziej słuchać Boga… Te słowa współgrają z dzisiejszą ewangelią, jak również z innymi tekstami Pisma, choćby listem św. Jakuba, który mówi, że wszelkie dobro pochodzi z Góry. Słuchać bardziej Boga to przyjmować Tego, którego Ojciec posłał. Słuchać to nie tylko otwierać uszy, ale też być...