Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 maja, św. Andrzeja Boboli SJ Tekst: J 17, 20-26 Prośba: o łaskę jedności wewnętrznej i z bliźnimi. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus modli się dzisiaj o jedność uczniów. Czyni to krótko przed męką, można więc powiedzieć, że stanowi to Jego testament. Bóg pragnie jedności między braćmi. Po tym wszyscy poznają uczniów, że żyją w jedności. Pozostań chwilę z tymi słowami, z tym głębokim pragnieniem Jezusa....