Wstań, zaściel łóżko!

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 11 maja. Tekst: Dz 9,31-42 Prośba: o łaskę przyjęcia nowego życia. 1.Piotr odwiedzał wspólnoty Kościoła, czyli tych, którzy siebie nazywają świętymi. Pierwsi chrześcijanie nie obawiali się używać tego określenia. Wiedzieli, że należą do Boga, są Jego własnością, nie należą już do świata. Ich wiara była nie tyle związana z przestrzeganiem prawa, czy wypełnianiem obowiązków, co opierała się na relacji z Jezusem...