Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 10 maja Tekst: Dz 9,1-20 Prośba: o pasję wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa Szaweł to, co robi, robi z ogromną pasją. To daje mu siły do pokonywania trudności i realizacji celów, jakie sobie wyznacza. Tak samo działa, kiedy staje się chrześcijaninem. Czy jest coś w Twoim życiu, co robisz z mocnym zaangażowaniem. Ananiasz jest przykładem człowieka, który jest zasłuchany w głos Boga. Widzimy go, jak uważnie...