Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 14 maja, święto Macieja Apostoła

Tekst: J 15,9-17

Prośba: o łaskę wierności Bogu

  • Jezus mówi o “trwaniu” w Jego miłości. Nie mówi o odczuwaniu, o doświadczaniu. Zaprasza do tego, by być w Jego miłości. A sposobem realizacji tego “bycia” jest uczynienie Bożych przykazań swoimi – to znaczy życie nimi. Co dla Ciebie oznacza bycie w Bożej miłości? Jak realizujesz to zaproszenie Jezusa?
  • Jezus mówi o radości. Ale nie jakiejś tam – mówi o swojej radości, która ma być w Jego uczniach. Co sprawia, że to stanie się w moim życiu? Chodzi o to, by słuchać słów Jezusa. Rozpoznawać głos Dobrego Pasterza. Czy potrafisz odróżnić Jego Głos od innych głosów?
  • Jezus mówi o przyjaźni. Swoich uczniów nazywa w ten sposób. Pokazuje to w kontraście do zachowania sługi. Przyjaciel jest blisko, jest otwarty, nie musi szukać dowodów na to, że jest ważny dla drugiej osoby. Jakie są Twoje przyjaźnie?
  • Przynosić owoc. To pragnienie Jezusa dla każdego z nas. I nie chodzi o jakiś wygórowany, idealny i wielki owoc. Chodzi o przyjmowanie i przeżywanie tego, co przynosi moja codzienność w świadomości, że może to właśnie jest moje owocowanie. Co dla Ciebie jest owocem miłości Boga względem Ciebie i co trwa?