Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę Wielkanocną, 19 maja

Tekst:  13, 31-33a. 34-35

Prośba: by Twoje życie było oddaniem Bogu chwały i objawieniem jej światu.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Czym jest chwała Boża, o której mówi dzisiaj Jezus? Można powiedzieć, że jest nią coraz bardziej świadome poznawanie Boga, które prowadzi do głoszenia Jego miłości z odwagą i bezinteresownością. Mówiąc inaczej: to poznanie wielkich dzieło Boga, które głosi się całemu światu. Tak postrzegali to Żydzi, którzy aby oddać Bogu chwałę, opowiadali co On dla nich zrobił (Jego dzieła). Wiele Psalmów czy innych tekstów jest właśnie czymś takim. Jak Ty rozumiesz chwałę Boga?
  • Aby ją głosić, trzeba najpierw poznać. A poznanie zakłada otwarcie oczu na rzeczywistość, w której Bóg działa. Poznanie zakłada przyjęcie tego, co od Boga przychodzi i jednoczenie się z Nim w miłości. Natomiast głoszenie wielkich dzieł Boga jest elementem wdzięczności. Czy nie byłoby zatem prawdziwe równanie: poznanie Boga i Jego dzieł + wdzięczność = oddanie chwały Bogu?
  • Św. Ignacy w Fundamencie Ćwiczeń Duchowych zawarł głęboką prawdę, że “Człowiek jest stworzony, aby Pana, swego Boga, chwalił…”. Pamiętamy również hymn “Święty” z każdej Eucharystii, gdzie śpiewamy, iż “pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej“. Wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy jest przesiąknięte chwałą Bożą. Skoro w niej zawarte jest poznanie dzieł Boga, to powiedzielibyśmy, że chwała Boża pokazuje nam Boga działającego na naszą rzecz. Chwała Boża to inaczej Bóg obecny i działający. Jak postrzegasz Boga? Czy jest On właśnie taki?
  • Inny święty, z wczesnego chrześcijaństwa, Ireneusz z Lyonu napisał: “Chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życie człowieka jest kontemplowaniem Boga”. Chwała Boża nie objawia się w naszym życiu samymi tylko słowami, ale całym życiem. Jego chwałą jest człowiek żyjący, a więc kochający, zaangażowany, działający na rzecz dobra, miłości, prawdy… człowiek, który objawia swoim życiem samego Boga. Jak wygląda Twoje życie? Moglibyśmy powiedzieć, patrząc znów na Fundament Ćwiczeń św. Ignacego, że naszym celem nie jest jakieś zapracowywanie sobie czy “zasługiwanie” na dostanie się do nieba, lecz takie życie, by w tym naszym życiu objawiła się chwała Boża, Jego dobro, piękno, miłość. By z nas to wszystko promieniowało na świat i człowiek “przez to zbawi duszę swoją” – jak dodaje św. Ignacy. W jaki sposób żyjesz? Czy objawiasz chwałę Bożą tym wszystkim, kim jesteś i co robisz?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.