Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 maja

Tekst: J 15, 9-11

Prośba: o łaskę trwania w miłości Jezusa i Ojca.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jesteś kochany miłością, która płynie od Ojca. Wszczepiony w Jezusa Chrystusa, jak w krzew winny, jesteś nieustannie ożywiany życiodajnymi sokami płynącymi od korzeni. Ojciec trzyma Twoje życie w swoim ręku i nikt nie jest w stanie stamtąd go zabrać. Uświadom sobie tę prawdę. W Jezusie Chrystusie jesteś dzieckiem Boga, którego nazywamy Ojcem. Jeśli potrzebujesz, rozważaj tę prawdę. Możesz również po prostu w niej trwać i nasycać się nią.
  • Grzech sprawia, że ta prawda zostaje zniekształcona. Nie dowierzamy temu, że jesteśmy kochani zupełnie za nic, tacy jacy jesteśmy. Jesteśmy kochani bo istniejemy, nie ma innego powodu naszej miłości. W tym znaczeniu nie jesteśmy Bogu do niczego “potrzebni”. On nas równocześnie chciał, stworzył i pokochał. Kiedy nie wierzymy w to, robimy różne “fikołki”, by sobie na Jego miłość zasłużyć, by ją odczuć, by zwrócić na siebie Jego uwagę… On Ciebie kocha i wyraża to na milion sposobów każdego dnia. To miłość konkretna, działająca, pragnąca dobra (a nie żeby było miło czy bezboleśnie), poświęcająca się. Znajdziesz ją w wielu osobach, które dzisiaj spotkałeś czy spotkasz. Znajdziesz w sytuacjach, w Twoim sercu, jeśli wystarczająco głęboko zejdziesz.
  • Jezus wypełniał przykazanie Ojca i my również mamy to czynić. Jakie są to przykazania? Jezus o tym wielokrotnie mówił, np. miłujcie waszych nieprzyjaciół, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli, jeśli się nie staniecie jak dzieci, itd. Wszystkie one dotyczą jednego tematu: miłości, ponieważ “Bóg jest miłością”. A największe z tych przykazań Jezus objawił przez śmiercią: “Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Z tego możemy wywnioskować największe przykazanie, jakie Ojciec dał swojemu Synowi posyłając Go na świat: “Synu, cokolwiek Cię spotka, nawet cierpienie i śmierć, obyś nie przestał ukazywać moją miłość do człowieka i świata.” Chrystus przyszedł na świat, by nas zbawić. A zbawienie nie polega na cierpieniu. Zbawienie to miłość, która jest gotowa cierpieć, jeśli będzie potrzeba. Czy w taki sposób patrzysz na miłość, przykazania Boże i zbawienie? Co odczuwasz w sercu, kiedy o tym rozważasz?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.