Przyjaciel Oblubieńca

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 12 stycznia. Tekst: J 3,22-30 Prośba: o serce pokorne, pełne radości. Ja nie jestem Mesjaszem. Jan chrzciciel zostaje dziś przedstawiony w “po ludzku” trudnej sytuacji. Ten, na którego przyjście czekał, o którym...

Pragnienia, które prowadzą do uzdrowienia

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 11 stycznia Tekst: Łk 5,12-16 Prośba: o odwagę przyjęcia siebie tak, jak Bóg mnie przyjmuje 1. Bohaterem dzisiejszej sceny jest człowiek trędowaty. To obraz kogoś, kto jest wykluczony ze wspólnoty. I co więcej, nie tylko współbracia...

Słowa łaski

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 10 stycznia Tekst: Łk 4, 14-22a Prośba: o otwarte uszy na słowa łaski, wypowiadane do Ciebie w każdej chwili przez Pana. 1.   Jezus przychodzi w mocy Ducha w swoje rodzinne strony. Ta moc Go prowadzi, nie idzie sam. Ale też...

Wejdź w dialog

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 9 stycznia Tekst: Mk 6, 45-52 Prośba: o łaskę trwania w nieustannej więzi z Bogiem, który jest Miłością. 1.   Najpierw przyjrzyj się całej scenie. Po rozmnożeniu chlebów Jezus odprawia tłum i odprawia również uczniów. Chce zostać...

Zaufać na maksa

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 8 stycznia Tekst: Mk 6,34-44 Prośba: o łaskę zaufania Jezusowi 1. Jezus widzi tłum podążający za Nim i doświadcza głębokiego poruszenia emocjonalnego – lituje się nad nimi. Czym jest owo uczucie? To współczucie dla czyjegoś...