Być posłanym

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 25 stycznia, święto nawrócenia św. Pawła Apostoła Tekst: Mk 16, 15-18 Prośba: o łaskę otwarcia serca na Jezusowe wezwanie 1. Jezus ukazuje się swoim. Daje się poznać. Pokazuje, że zmartwychwstał. Dopiero potem posyła na misję....