Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 25 stycznia, święto nawrócenia św. Pawła Apostoła Tekst: Mk 16, 15-18 Prośba: o łaskę otwarcia serca na Jezusowe wezwanie 1. Jezus ukazuje się swoim. Daje się poznać. Pokazuje, że zmartwychwstał. Dopiero potem posyła na misję. Najpierw potrzebny jest czas, żeby pogłębiać relację z Jezusem. Tyle, ile każdy z nas potrzebuje. Dopiero potem jesteśmy posłani. Pomyśl o historii Twojej relacji z Jezusem. Jak ona się...