Żyj w świetle! Bądź światłem!

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 31 stycznia Tekst: Mk 4, 21-25 Prośba: o życie w posłuszeństwie Słowu Jezusa i prawdzie. 1.   Kiedy ktoś zapala światło, nie chowa go nigdzie. Nie miało by to żadnego sensu. Jezus na innym miejscu powiedział: “Wy jesteście...