Zaufać na maksa

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 8 stycznia Tekst: Mk 6,34-44 Prośba: o łaskę zaufania Jezusowi 1. Jezus widzi tłum podążający za Nim i doświadcza głębokiego poruszenia emocjonalnego – lituje się nad nimi. Czym jest owo uczucie? To współczucie dla czyjegoś...