Pragnienia, które prowadzą do uzdrowienia

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 11 stycznia Tekst: Łk 5,12-16 Prośba: o odwagę przyjęcia siebie tak, jak Bóg mnie przyjmuje 1. Bohaterem dzisiejszej sceny jest człowiek trędowaty. To obraz kogoś, kto jest wykluczony ze wspólnoty. I co więcej, nie tylko współbracia...