Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 14 stycznia. Tekst: Hbr 1, 1-6 Prośba: o doświadczenie miłości Ojca 1. “Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.” Wystarczy otworzyć Pismo Święte, by przekonać się, na jak wiele sposób Bóg próbował od zawsze przekazać nam tę najważniejszą wiadomość: że jest Miłością, że pragnie naszego...