Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 14 stycznia.

Tekst: Hbr 1, 1-6

Prośba: o doświadczenie miłości Ojca

1. “Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.” Wystarczy otworzyć Pismo Święte, by przekonać się, na jak wiele sposób Bóg próbował od zawsze przekazać nam tę najważniejszą wiadomość: że jest Miłością, że pragnie naszego szczęścia, że możemy Mu zaufać. Pokazuje to także -w najpełniejszy sposób –  życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Pomyśl o tym, w jaki sposób Bóg przemawiał do Ciebie. Przez jakie wydarzenia, ludzi, Słowo w szczególny sposób zapewniał Cię o swojej trosce i bliskości? Przypomnij sobie te najważniejsze momenty i porozmawiaj o nich z Nim.

2. “Ja będę Mu ojcem, a on będzie Mi Synem” – te słowa odnoszą się do relacji Jezusa i Boga Ojca, ale każdy z nas jest zaproszony do wejścia w tę relację i stania się jej częścią. Bóg zaprasza do miłości i do bliskości. Pomyśl, co dla Ciebie znaczą te słowa, że Onchce być Ci Ojcem i że Ty będziesz Mu synem/córką. Co czujesz, gdy słyszysz takie słowa? Co konkretnie oznaczają one w Twojej codzienności: w radościach i zmaganiach, jakie ona niesie?