Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 13 stycznia Teksty do modlitwy z dzisiejszej liturgii: «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego… Iz 40, 1-5. 9-11 Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas…Tt 2, 11-14; 3, 4-7 Jezus także...