Słowo pocieszenia i łagodności

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 13 stycznia Teksty do modlitwy z dzisiejszej liturgii: «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego… Iz 40, 1-5. 9-11 Gdy ukazała się dobroć i...