Rozpoznać Miłość

Refleksja na czwartek, 3 stycznia, Imienia Jezus BOŻE NARODZENIE 2018 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 1 J 2, 29-3, 6 Jan zobaczył...