Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 21 stycznia Tekst: Mk 2, 18-22 Prośba: o łaskę szczerego stawania na modlitwie przed Bogiem “Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?” Na pytanie o post Jezus odpowiada w sposób, który prowadzi nas nie do lepszego rozumienia przepisów, jakie mogłyby kierować naszymi postawami religijnymi, ale spojrzenia na to, co mamy w sercu. Post ma wyrażać to, co dzieje się w naszej...