Refleksja na środę, 2 stycznia BOŻE NARODZENIE 2018 Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. 1 J 2, 22-28 *** Co jest we mnie od początku? To coś, co nazwałbym łaską pierworodną. Zanim bowiem był grzech, najpierw była łaska. Łaska stworzenia, łaska miłości, łaska...