Zobacz przechodzącego

Refleksja na piątek, 4 stycznia BOŻE NARODZENIE 2018 Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa… J 1, 35-42 *** Uderzające są w dzisiejszej ewangelii pary słów: zobaczył przechodzącego; usłyszeli, jak mówił; odwróciwszy się i...