Jezus czy pozory?

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 17 października Tekst: Łk 11, 37-41 Prośba: o serce skupione na Panu Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytam powoli dzisiejszy fragment Ewangelii i postaram się wyobrazić tę scenę. Wydaje się, że Jezus zaproszony na obiad zachowuje...