Słuchać słowa

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 14 października 2023 r. Tekst: Łk 11, 27-28 Prośba: o doświadczenie bliskości Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie tę scenę: tłum ludzi słuchających Jezusa. Zobacz miejsce, w którym są zgromadzeni, zobacz twarze ludzi,...