Bliskie jest

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 5 października, św. Faustyny Kowalskiej Tekst: Łk 10, 1-12 Prośba: o przyjęcia nadchodzącego Królestwa Bożego, czyli bliskości Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: …dokąd sam przyjść zamierzał. Usiądź w wyobraźni obok Jezusa....