Przyobleczony w Chrystusa

Wprowadzenie do modlitwy na 28 Niedzielę zwykłą, 15 października Tekst: Mt 22, 1-14 Prośba: o przyjmowanie wszystkiego, co czyni dla mnie Bóg. Myśli pomocne w rozważaniu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną… Zatrzymaj...