Pokój?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 26 października 2023 r. Tekst: Łk 12, 49-53 Prośba: o prawdziwy pokój w sercu Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie rzeczywistość, o której mówi Jezus: rozłam, który dzieli domowników, rodziny. Przyszedłem ogień rzucić na...