Odróżnij prawą rękę od lewej

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 11 października Tekst: Jon 4, 1-11 Prośba: o bycie miłosiernym jak Bóg jest miłosierny. Myśli pomocne w rozważaniu: Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Usiądź koło Jonasza. Spróbuj sobie go...