Czy jestem bliźnim?

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 października – Świętych Aniołów Stróżów Tekst: Łk 10,25-37 Prośba: abym potrafił być bliźnim każdego człowieka. Myśli pomocne w rozważaniu: Przykazanie miłości. Słyszeliśmy je tyle razy. Tak wiele, że być może te słowa...