Usiąść u stóp

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 10 października Tekst: Łk 10, 38-42 Prośba: o serce otwarte na spotkanie z Drugim Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytam powoli dzisiejszy fragment Ewangelii i postaram się wyobrazić tę scenę – tak jakbym był jej świadkiem. Jezus...