Wewnętrzne królestwo

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 13.10.2023r Tekst: Łk 11,15-26 Prośba: o dostrzeganie Bożych znaków; o pojednanie z sobą samym i Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się znaku z nieba…Jak to jest z tym domaganiem się...