Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 18 maja Tekst: J 15,26-16,4a Prośba: o odwagę w głoszeniu miłości Jezusa 1. Jezus mówi dzisiaj uczniom o trudnościach, jakie mogą pojawić się na ich drodze. Zwróć uwagę na Jego szczerość. Jezus nie obiecuje życia bez problemów, obiecuje jednak coś innego – że będzie obecny z nami we wszystkim, że pośle nam Ducha – Pocieszyciela. Opis prześladowań uczniów, jaki dzisiaj czytamy, może budzić...