Dusza moja Boga pragnie…

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 4 maja Tekst: Ps 42,2-3; Ps 43,3-4 Prośba: o łaskę  1. „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego..” Są takie chwile w życiu, gdy wyraźnie...